opýtajte sa nás otázku

Radi Vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

viac

Metóda výučby, ktorá neklame!

Recept na naučenie jazyka neexistuje, zvyčajne však funguje známa rovnica

kvalitný a skúsený učiteľ + odhodlaný študent = úspešný postup
.

V Centre Jazykov sa snažíme učiť metódou, ktorá nepredáva imaginárne výkony a utopický progres.

Je ňou STUDENT-CENTERED-TEACHING, ktorá si vyžaduje plnú participáciu študentov ako aj lektorov. Kľúčovým slovom pre metódu je kreativita

Pri bežnom prístupe k jazykovému vzdelávaniu, participanti počúvajú a sledujú lektora, pracujú na individuálnych zadaniach, pričom je spolupráca do veľkej miery potlačovaná.
Pri bežnom prístupe sa študenti učia rozumieť jazyku, pri student-centered-teaching myslieť v jazyku.
Pri iných prístupoch študentov naučia jazyk „rekordne“ rýchlo, pri student-centered-teaching si rýchlosť určia na základe efektivity študenti sami.

Student-centered-teaching je

  • kombinácia priamej a komunikatívnej metódy
  • priama podpora jazykovej autonómie študenta
  • potláčanie prirodzených inhibícií
  • prenášanie aktivity učiteľa na študentov nasledovným spôsobom

Aktívnym učením študenti riešia problémy, odpovedajú na otázky, formulujú otázky, diskutujú, vysvetľujú alebo sa venujú brainstormingu. Kľúčovým slovom je kreativita vychádzajúca z rastúceho jazykového povedomia študenta.

Kooperatívnym učením študenti pracujú v skupinách a spoločne tak riešia zadania pričom pozitívna vzájomná závislosť a drobnohľad zabezpečia prirodzené podmienky súťaživosti.

Induktívnym učením si študenti sami volia spôsob ako sa naučiť jednotlivé jazykové pravidlá. Prostredníctvom nabádania k vytváraniu „vlastných“ princípov sú si študenti schopní osvojiť vedomosti dlhodobo a vysoko efektívne.

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás.

Povedali o nás:
pridať odporučenie