Test na určenie jazykovej úrovne

  • Komplexný test slúži na otestovanie jazykových zručností písania, čítania a počúvania.
  • Vyplnenie testu trvá cca 45 minút so všetkými jeho zložkami.
  • Test slúži na určenie a zaradenie do príslušnej jazykovej úrovne.
  • Vďaka komplexnému otestovaniu je respondent naozaj pridelený do zodpovedajúcej úrovne, ktorá je preňho najvhodnejšia.

Test sa skladá z troch častí

ikona písanie

Písanie sa skladá z dvoch častí - Gramatika a Slovná zásoba.

ikona počúvanie

Počúvanie obsahuje dve audio nahrávky a po vypočutí otázky na odpovedanie.

ikona čítanie

Čítanie obsahuje text a otázky na vypracovanie.

Vyberte si spomedzi nasledujúcich testov

vlajka Veľka Británia

Anglický jazyk

vlajka Nemecko

Nemecký jazyk

vlajka Francúzsko

Francúzsky jazyk