Úradné preklady

Preklady, ktoré sú zviazané s originálom alebo notársky overenou kópiou a opatrené doložkou súdneho prekladateľa.

Úradný preklad

Bežne sa používa na komunikáciu so štátnou správou.

Preklad pripraví úradný prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti.

Vyhotovenie prekladu sa zviaže trikolórou s predloženým originálom alebo notárom overenou kópiou.

Najčastejšie pripravujeme

  • Vysvedčenia, diplomy, certifikáty, potvrdenia o návšteve školy, výpisy známok
  • Rodné listy, úmrtné listy, sobášne listy, potvrdenia o pobyte
  • Rozhodnutia, uznesenia, zákony a smernice
  • Lekárske správy, klinické štúdie, posudky
  • Zmluvy, faktúry, výpisy, obchodné podmienky
  • Doklady k dovezeným vozidlám, COC, osvedčenia

Zvyčajne postupujeme takto:

obrázok digitalizácia (OCR)

1. Príprava dokumentu digitalizáciou textu (OCR)

Tu sa zvyčajne jedná o naskenovaný dokument, ktorý skonvertujeme ho do editovateľného formátu pomocou optického rozpoznávania textu (OCR) vrátane odsadenia, hlavičky, päty, číslovania, obsahu a obrázkov.

2. Preklad

Takto pripravený dokument pristane na stole úradnému prekladateľovi, ktorý sa venuje oblasti ktorej sa týka dokument.

ikona preklad
obrázok obsahová kontrola

3. Obsahová kontrola prekladu

Preložený dokument skontrolujeme tak, aby finálna verzia neobsahovala gramatické, významové, alebo štylistické chyby.

4. Formálna kontrola prekladu

Pred zviazaním dokumentu s prekladom prejde ešte dodatočnou kontrolou.

obrázok formálna korekcia
obrázok zviazanie dokumentu

5. Zviazanie dokumentu s prekladom

Úradný preklad sa viaže s prekladaným dokumentom spolu s doložkou úradného prekladateľa.

Máme kopec spokojných zákazníkov, stante sa aj vy jedným z nich!