O nás

Centrum jazykov sa zaoberá jazykovými službami v celom rozsahu. Počas nášho pôsobenia od r. 2005 úspešne poskytujeme nadštandardné služby domácim a zahraničným klientom.

Zodpovedne pristupujeme k akémukoľvek zadaniu na preklad alebo tlmočenie. Prioritou Centra jazykov je spokojnosť a dôvera zákazníka.

Riadime sa Vašimi pripomienkami a prispôsobujeme naše produkty a služby Vašim požiadavkám a potrebám.

Náš tím pracuje v súlade s filozofiou odbornej spôsobilosti, zodpovedného prístupu a radosti z dobre odvedenej práce.

Centrum jazykov - O nás

Prípadové štúdie

Preklad WEB stránky

VOX TRAVEL (voxtravel.com)

Jazyková kombinácia

Angličtina – Nemčina
Angličtina – Francúzština

Rozsah

1350 NS /
250k slov

Formát

Zdrojový kód CMS
.csv/.xml (UTF-80)

1 projektový manažér
4 prekladatelia
2 proofreaderi
30 pracovných dní

Kariera.sk

Jazyková kombinácia

Slovenčina – Ukrajinčina
Slovenčina – Angličtina

Rozsah

110 NS /
27k slov

Formát

Export z CMS
.csv/.xml, .docx

1 projektový manažér
3 prekladatelia
2 proofreaderi
30 pracovných dní

Lokalizácia softvéru

SOFTEC (softtec.sk)

Jazyková kombinácia

Slovenčina – Čeština

Rozsah

430 NS

Formát

Zdrojový kód .xml

1 projektový manažér
2 prekladatelia
1 proofreader
14 pracovných dní

Konzekutívne tlmočenie

Hlavné pojednávanie pred Viedenským medzinárodným arbitrážnym súdom (AK Čahoj & Lelák)

Jazyková kombinácia

Slovenčina – Angličtina

Rozsah

3 dni

Formát

Webex

2 tlmočníci