Online test jazykovej úrovne

  • Komplexný online test preverí jazykové zručnosti ktorými sú písanie, čítanie a počúvanie.
  • Vyplnenie testu trvá približne 30 minút a pozostáva z troch častí.
  • Test slúži na určenie a zaradenie do príslušnej jazykovej úrovne podľa CEFR rámca a voľbu vhodného jazykového kurzu.
  • Po dokončení a vyplnení údajov vám zašleme e-certifikát zodpovedajúcej jazykovej úrovne.

Test preverí 3 jazykové zručnosti

Online test - písanie

Písanie

Test obsahuje dve časti gramatika a slovná zásoba.

Online test - počúvanie

Počúvanie

Test zahŕňa dve audio nahrávky a po vypočutí otázky na odpovedanie.

Online test - čítanie

Čítanie

Táto časť obsahuje rozsiahlejší text a uzavreté otázky na vypracovanie.

Vyberte si online test z nasledujúcich jazykov