Konzekutívne tlmočenie

obrázok konzekutívne tlmočenie

Tlmočník vypočuje kratší úsek prejavu a nasleduje jeho tlmočenie do cieľového jazyka. Konzekutívne tlmočenie poznáme aj ako postupné tlmočenie a používa spravidla na

  • konferenciách,
  • špecializovaných odborných stretnutiach,
  • pracovných obedoch alebo rokovaniach,
  • tlačových konferenciách,
  • auditoch, certifikáciách,
  • súdnych pojednávaniach, výsluchoch.

Čo je tlmočnícky zápis?

Na konzekutívne resp. postupné tlmočenie sa používa tlmočnícky zápis. Sú to poznámky, ktoré si robí tlmočník na pretlmočenie dlhších úsekov prejavu a tieto mu zároveň slúžia na kontrolu tlmočeného slova.