Konzekutívne tlmočenie

obrázok konzekutívne tlmočenie

Tlmočník vypočuje kratší úsek prejavu a nasleduje jeho tlmočenie do cieľového jazyka. Konzekutívne tlmočenie poznáme aj ako postupné tlmočenie a používa spravidla na

  • konferenciách,
  • špecializovaných odborných stretnutiach,
  • pracovných obedoch alebo rokovaniach,
  • tlačových konferenciách,
  • auditoch, certifikáciách,
  • súdnych pojednávaniach, výsluchoch.

Pri konzekutívnom tlmočení sa používa tlmočnícky zápis, ktorý pomáha tlmočníkovi pretlmočiť dlhšie úseky prejavu.