Lokalizácia

Lokalizovaný preklad prispôsobený špecifikám cieľovej skupiny

Lokalizácia alebo inak lokalizovaný preklad je nevyhnutnosťou za podmienky, že chcete začať komunikovať jazykom svojej cieľovej skupiny v zahraničí. V každom prípade môžte tak prehovoriť na vaše publikum materinským jazykom. Zvyšuje to napríklad čas strávený na web stránke a zároveň pozitívne ovplyvňuje rozhodovanie pri nakupovaní, či umožňuje prácu v softvéri prispôsobenom pre krajinu kde sa využíva.

V lokalizovaných prekladoch sa okrem iného kladie dôraz na formáty zapisovania dátumu, menové jednotky, referencie na miestne inštitúcie či zákony. Čo je v jednom jazyku humor, môže byť v inom hoci aj urážkou. Dbáme preto na to, aby lokalizácia predovšetkým prenášala význam s citom pre miestne špecifiká.

 • odkaz značky a rovnaká emócia aj za hranicami
 • osloví násobne väčšie publikum
 • zvyšuje dôveryhodnosť a presvedčivosť služby, produktu

Web stránky

Lokalizácia web stránky, alebo aj jazyková mutácia v prvom rade otvára dvere k potenciálnym novým zákazníkom na zahraničných trhoch a zároveň zlepšuje postavenie web stránky v internetových vyhľadávačoch SERP.

V prostredí najpoužívanejšieho CMS Wordpress využívame na lokalizáciu nástroje

 • Poedit
 • WPML
 • Weglot

Vďaka týmto nástrojom a CAT softvéru RWS Trados Studio vieme navyše pracovať aj priamo v exportoch z HTML/PHP (.xml, .csv). Inými slovami, softvér nám umožňuje oddeliť viditeľný a vnorený text od kódu s použitím syntaktickej analýzy a delimitácie. Texty vám v každom prípade vrátime preložené a zapracované do pôvodného kódu a navyše bez toho, aby sa stratila jeho pôvodná funkčnosť.

Lokalizácia web stránky
SEO lokalizovaný preklad

SEO a výkonnostný marketing

Optimalizáciou web stránky pre vyhľadávače SEO alebo tvorbou a správou PPC/CPC kampane sa získava vyššia návštevnosť, naháňajú sa konverzie, či pozície zobrazovania vyhľadávaní produktu, služby a značky. Spoločným menovateľom sú tak kľúčové slová, špecifiká cieľovej skupiny a vyhľadávacie dopyty.
Lokalizácia prekladu kľúčových slov, meta textov, reklamných spotov, reklamných nadpisov okrem iného zabezpečí, aby bol obsah zrozumiteľný pre cieľové publikum a rozpoznateľný pre vyhľadávací algoritmus.

Vďaka CAT softvéru RWS Trados Studio vieme na digitálnom vyhotovení pracovať nie len rýchlo, ale aj dodržiavať terminológiu a zároveň šetriť prostriedky klienta. Najčastejšie pracujeme s exportami kampaní

 • GoogleAds
 • Instagram
 • Facebook manager
 • LinkedIn
 • Yoast SEO

Aplikácie a softvér

Lokalizovaný preklad aplikácií a softvéru zvyčajne pripravujeme prostredníctvom lokalizačného nástroja RWS Trados Passolo.
Tento si hravo poradí s front-endom alebo back-endom vašej aplikácie.
Okrem iného, nám tento nástroj umožnuje pracovať s exportom textov z vášho frameworku, alebo si tieto tzv. označovaním vieme exportovať do programu vo vlastnej réžii.

 • prehľadný postup lokalizácie
 • zrýchlený a konzistentný proces prekladania
 • ľahké a prehľadné prekladanie grafického rozhrania GUI
 • testing v reálnom čase
lokalizovaný preklad aplikácií a softvéru

Zaujímavé preklady a lokalizácie

Web stránky

VOX TRAVEL (voxtravel.com)

Jazyková kombinácia

Angličtina – Nemčina
Angličtina – Francúzština

Rozsah

1350 NS /
250k slov

Formát

Zdrojový kód CMS
.csv/.xml (UTF-80)

1 projektový manažér
4 prekladatelia
2 proofreaderi
30 pracovných dní

Kariera.sk

Jazyková kombinácia

Slovenčina – Ukrajinčina
Slovenčina – Angličtina

Rozsah

110 NS /
27k slov

Formát

Export z CMS
.csv/.xml, .docx

1 projektový manažér
3 prekladatelia
2 proofreaderi
30 pracovných dní

Lokalizácia softvéru

SOFTEC (softtec.sk)

Jazyková kombinácia

Slovenčina – Čeština

Rozsah

430 NS

Formát

Zdrojový kód .xml

1 projektový manažér
2 prekladatelia
1 proofreader
14 pracovných dní

Kvalitný preklad a lokalizácia je skutočná brána do sveta pre váš produkt či službu.