Lokalizácia

Preklady prispôsobené osobitným zvyklostiam cieľovej skupiny

Chystáte sa osloviť cieľovú skupinu v zahraničí, lokalizovaný preklad (lokalizácia) je nevyhnutnosťou. Môžete tak prehovoriť na cieľovú skupinu v materinskom jazyku. Zvyšuje to napríklad čas strávený na web stránke a zároveň pozitívne ovplyvňuje rozhodovanie pri nakupovaní, či umožňuje prácu v softvéri prispôsobeného pre krajinu kde sa využíva.

V lokalizovaných prekladoch sa kladie dôraz na formáty zapisovania dátumu, menové jednotky, referencie na miestne inštitúcie či zákony. Čo je v jednom jazyku humor, môže byť v inom hoci aj urážkou. Dbáme preto na to, aby lokalizácia predovšetkým prenášala význam s citom pre miestne špecifiká.

 • odkaz značky a rovnaká emócia aj za hranicami
 • osloví násobne väčšie publikum
 • zvyšuje dôveryhodnosť a presvedčivosť služby, produktu

WEB Stránky

Jazyková mutácia web stránky otvára dvere k potenciálnym novým zákazníkom na zahraničných trhoch a zlepšuje postavenie web stránky v internetových vyhľadávačoch.

V prostredí najpoužívanejšieho CMS WordPress využívame na lokalizáciu nástroje

 • Poedit
 • WPML
 • Weglot

Vďaka CAT softvéru RWS Trados Studio vieme pracovať aj priamo v exportoch z HTML/PHP (.xml, .csv). Tento nám predovšetkým umožňuje oddeliť viditeľný a vnorený text od kódu s použitím syntaktickej analýzy a delimitácie. Texty takto vrátime preložené a zapracované do pôvodného kódu.

Lokalizácia WEB stránky
SEO lokalizácia

SEO a výkonnostný marketing

Optimalizáciou web stránky pre vyhľadávače SEO alebo tvorbou a správou PPC/CPC kampane sa získava vyššia návštevnosť, naháňajú sa konverzie, či pozície zobrazovania vyhľadávaní produktu, služby a značky. Spoločným menovateľom sú kľúčové slová, špecifiká cieľového trhu a vyhľadávacie dopyty.
Lokalizácia prekladu kľúčových slov, meta textov, reklamných spotov, reklamných nadpisov zabezpečí, aby bol obsah zrozumiteľný pre cieľové publikum a rozpoznateľný pre vyhľadávací algoritmus.

Vďaka CAT softvéru RWS Trados Studio vieme pracovať rýchlo, dodržiavať terminológiu a šetriť prostriedky klienta. Najčastejšie pracujeme s exportami kampaní

 • GoogleAds
 • Instagram
 • Facebook manager
 • LinkedIn

Aplikácie a softvér

Lokalizovaný preklad aplikácií a softvéru pripravujeme prostredníctvom lokalizačného nástroja RWS Trados Passolo.
Tento si hravo poradí s front-endom alebo back-endom vašej aplikácie.
Okrem iného, nám tento nástroj umožnuje pracovať s exportom textov z vášho frameworku, alebo si tieto tzv. označovaním vieme exportovať do programu vo vlastnej réžii.

 • prehľadný postup lokalizácie
 • zrýchlený a konzistentný proces prekladania
 • ľahké a prehľadné prekladanie grafického rozhrania GUI
 • testing v reálnom čase
Lokalizácia aplikácií a softvéru

Máme množstvo spokojných zákazníkov, stante sa aj vy jedným z nich!