Elektronické preklady

Pripravujeme spoľahlivé elektronické preklady v akomkoľvek rozsahu a z akejkoľvek oblasti. Naši prekladatelia nie sú iba špičkoví lingvisti, ale rovnako aj odborníci na právo, medicínu, priemysel a mnohé iné odvetvia.

Zvoľte si formát a cieľové vyhotovenie elektronického prekladu následne dodáme na základe preferencií a v súlade s potrebami ďalšieho použitia.

Za predpokladu, že potrebujete viac informácií, vyplňte žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku a podrobné informácie o cene, termíne, či forme dodania budú v krátkom čase zaslané.

Každé zadanie, hoci aj jedna strana, pre nás predstavuje projekt, ktorý má nasledovný postup.

Analýza textu

1. Analýza textu

Na základe analýzy textu v tomto kroku vytvoríme presnú cenovú ponuku a zároveň zvolíme najvhodnejší spôsob pre vypracovanie vášho zadania.

2. Digitalizácia (OCR) a príprava na preklad

Naskenované texty digitalizujeme prostredníctvom optického rozpoznávania textu (OCR), pričom texty, ktoré sú napríklad vnorené do programovacieho kódu, vieme exportovať pomocou softvéru na parsing (syntaktická analýza).

Preklady - Digitalizácia (OCR)
Zadanie prekladu

3. Zadanie prekladu

Takto pripravený text projektový manažér pridelí vhodnému prekladateľovi alebo skupine prekladateľov. Pracujeme s CAT softvérom, ktorý nám pomáha s dodržiavaním jednotnej terminológie a zároveň automaticky formátuje text, aby odzrkadľoval zdrojové zadanie.

4. Obsahová korekcia

Preložený text skontrolujeme tak, aby finálna verzia neobsahovala gramatické, štylistické, no predovšetkým významové chyby.

Obsahová korekcia
Preklady - Formálna korekcia

5. Formálna korekcia

Pred odovzdaním preklad prejde ešte dodatočnou kontrolou, čo je dôležité najmä v prípadoch, v ktorých sa text zverejňuje, implementuje na webstránku, prípadne do softvéru.

6. Odovzdanie

Vyhotovené preklady odovzdávame vo vopred dohodnutých termínoch a formátoch. Zašleme vám ho poštou, emailom, prípadne doručíme na adresu.

Odoslané