Elektronické preklady

Pripravujeme spoľahlivé elektronické preklady v akomkoľvek rozsahu a z akejkoľvek oblasti. Naši prekladatelia nie sú iba špičkoví lingvisti, ale rovnako aj odborníci na právo, medicínu, priemysel a mnohé iné odvetvia.

Elektronické preklady dodávame na základe zvoleného cieľového formátu vyhotovenia, termínu dodania a v súlade s potrebami ďalšieho použitia.

Za predpokladu, že potrebujete viac informácií, vyplňte žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku a podrobné informácie o cene, termíne, či forme dodania budú v krátkom čase zaslané.

Každé zadanie, hoci aj jedna strana, pre nás predstavuje projekt, ktorý má nasledovný postup.

Analýza textu

1. Analýza textu

Na základe analýzy textu v tomto kroku vytvoríme presnú cenovú ponuku a zároveň zvolíme najvhodnejší spôsob pre vypracovanie vášho zadania.

2. Digitalizácia (OCR) a príprava na preklad

Naskenované texty digitalizujeme prostredníctvom optického rozpoznávania textu (OCR), pričom texty, ktoré sú napríklad vnorené do programovacieho kódu, vieme exportovať pomocou softvéru na parsing (syntaktická analýza).

Digitalizácia (OCR)
Zadanie prekladu

3. Zadanie prekladu

Takto pripravený text projektový manažér pridelí vhodnému prekladateľovi alebo skupine prekladateľov. Pracujeme s CAT softvérom, ktorý nám pomáha s dodržiavaním jednotnej terminológie a zároveň automaticky formátuje text, aby odzrkadľoval zdrojové zadanie.

4. Obsahová korekcia

Preložený text skontrolujeme tak, aby finálna verzia neobsahovala gramatické, štylistické, no predovšetkým významové chyby.

Obsahová korekcia - Elektronické preklady
Formálna korekcia

5. Formálna korekcia

Pred odovzdaním preklad prejde ešte dodatočnou kontrolou, čo je dôležité najmä v prípadoch, v ktorých sa text zverejňuje, implementuje na webstránku, prípadne do softvéru.

6. Odovzdanie

Vyhotovené preklady odovzdávame vo vopred dohodnutých termínoch a formátoch. Zašleme vám ho poštou, emailom, prípadne doručíme na adresu.

Odoslané