Korektúry

Jazykovú korektúru alebo korektúru textu spravidla vykonávajú prekladatelia pôvodom z krajiny cieľového jazyka. Pri tejto službe sa zameriavame na pravopisné, gramatické, štylistické a typografické korektúry.

Najčastejšie robíme tieto typy korektúr:

Základná

Základnou korektúrou sa rozumie oprava gramatiky a pravopisu textu. Týmto typom korektúry je podrobený každý náš preklad.

  • literárne, vedecké alebo publicistické texty
  • bakalárska alebo magisterská práca
  • výročné správy
  • korešpondencia

Štylistická/významová

Zahŕňa kompletnú opravu gramatiky, pravopisu, štylistiky a typografie textu. Porovnávame cieľový text so zdrojovým a sledujeme dodržiavanie terminológie. Významovú korektúru robí najčastejšie korektor, ktorý je profesionálny lingvita a zároveň odborníkom na problematiku cieľového textu.

Predtlačová

Tento typ korektúry sa zvyčajne používa v prípadoch, keď je text určený na zverejnenie

  • články
  • propagačné materiály
  • katalógy
  • publikácie


Často máte texty už v polygrafickej úprave, alebo ľudovo, zalomené. Žiaden problém! Nakoľko používame najmodernejší CAT softvér a pracujeme s výmennými súbormi DTP programov ako napr.

  • Indesign (.inx, .idml)
  • QuarkXpress (.xtg, .tag)


Zákazník tak nemusí pracne kopírovať texty do jeho pracovného prostredia, čo šetrí množstvo času.

Máme kopec spokojných zákazníkov, stante sa aj vy jedným z nich!