Úradné tlmočenie

Elektronický úradný preklad

Úradné tlmočenie je konzekutívne tlmočenie, ktoré vykonáva tlmočník vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti. Tento typ tlmočenia je postupným tlmočením hovoreného slova po častiach alebo vetách do iného jazyka. Tlmočník si pri dlhších častiach robí tzv. tlmočnícky zápis, aby pretlmočil obsah, ktorý by si inak nezapamätal.

Zabezpečíme vám úradné tlmočenie doma aj v zahraničí na

  • úradoch
  • pri právnych úkonoch
  • súdnych konaniach
  • svatbách, dedičských konaniach

Máme kopec spokojných zákazníkov, stante sa aj vy jedným z nich!